top of page
Gas Fireplace

Pellets

The use of wood pellets for heating bakery ovens is an innovative, economically available and the ecologically sustainable choice of each operation. We will provide you with everything you need for efficient heating, from burners to  regular supply of pellets.

woodpellets.jpg

Wood pellets are a renewable fuel made from compressed wood. Their ecological nature makes them a gentle choice for heating bakery ovens, they produce only a minimal amount of emissions during combustion.

Ecology

Použitie drevených peliet prispieva k zníženiu závislosti na fosílnych palivách. Využitie obnoviteľných zdrojov, ako sú drevené pelety, je správnou voľbou, ktorá pomáha diverzifikovať zdroje energie.

Renewable energy

Použitie drevených peliet umožňuje efektívne vyhrievanie pekárenskej pece. Pelety majú vysoký obsah energie a ich spaľovanie poskytuje dostatočné teplo pre pečenie, pričom udržiavajú konštantnú teplotu.

Efficiency

Drevené pelety sú cenovo dostupnou alternatívou k tradičným palivám.

Ich cena je často konkurencieschopná    a môže predstavovať úsporu nákladov pre prevádzky, zvlášť ak tie majú prístup k miestnym zdrojom dreva.

The price

woodpellets.jpg

When using wood pellets, it is important to observe proper storage and handling in order to maintain their quality    and effectiveness. To ensure their smooth and reliable delivery to the furnace, we also offer suitable containers and transport systems.

woodpellets.jpg

pellets.jpg
Light and Shadow

Do not hesitate to contact us:
 

Staničná 113

076 51 Pribeník

Phone: +421 905 416 723

bottom of page